Om uw bericht te kunnen beantwoorden en verwerken is het nodig dat ik uw bericht op mijn computer(s) opsla.
Door het vinkje aan te vinken gaat u er mee akkoord dat ik de volgende gegevens van u opsla:
Uw Naam, Bedrijfsnaam, uw e-mailadres, uw ip-adres, telefoonnummer en het bericht dat u mij stuurt.
Wim Vos Automatisering zal deze gegevens nooit aan anderen doorgeven tenzij de wet dwingendrechtelijk hierom vraagt.
Na afloop van de communicatie worden deze gegevens weer verwijderd.
EU wetgeving per 24 mei 2018 verplicht mij dat u te vragen.

To be able to reply and process your message, it is necessary that I store your message on my computer(s).
By checking the checkmark you agree that I will save the following information:
Your name, Company name, your e-mail address, your IP address, phone number and the message you send me. 
Wim Vos Automatisering will never pass on this information to others unless the law requires it to do so.
After our communication has ended this information will be deleted.
EU legislation as of May 24, 2018 obliges me to ask you.